Loodgieterswerk

Het installeren van gasinstallaties volgens de waarborgcriteria en de laatste normen.

Het installeren van waterleidinginstallaties volgens de laatst geldende voorschriften. Voor het aanleggen,repareren of renoveren van binnen en buiten riolering.